Teknisk infrastruktur i bygninger

Infrastructure.jpg

Envista har stor erfaring med at undersøge skader på teknisk udstyr i bygninger og konstruktioner.

Undersøgelser indbefatter:

  • Hvad er årsagen til skaden?
  • Hvad er omfanget af skaden?
  • Hvordan er systemet vedligeholdt?
  • Er der en mulighed for regres
  • Er der tale om produktansvar?
  • Er det en installationsfejl eller udefra kommende hændelse?

Envista har stor erfaring med at nedbryde komplekse skader i logiske komponenter og analysere data.

Vores ingeniører kan foretage undersøgelser inden for mange områder og vi kommunikerer vores resultater på en klar og præcis måde så de kan forstås af alle involverede parter