Brandefterforskning – Hvorfor opstod branden?

fire investigators.jpg

Ifølge Forsikring og Pension udgør brandskader ca. 4 milliarder kr. dvs. ca. 35% af alle skadeudbetalinger i Danmark.

Envistas globale certificerede team af brandefterforskere har stor ekspertise og erfaring i at undersøge alle typer skader hurtigt og professionelt.

Uagtet om skaden er forsætlig eller et uheld, stor eller lille, erhvervs- eller privatskade, lokalt eller internationalt kan Envista Forensics udføre efterforskninger og herved identificere henholdsvis skaders oprindelse og årsag (origin and cause).

Yderligere kan vores ingeniører foretage en udvidet årsagsanalyse og herved identificere skadevolder og potentielt bane vejen for en regresproces. Envistas brandefterforskere og ingeniører har i øvrigt været involveret i nogle af det største regressager i USA’s historie.

Envistas brandefteforskere er hurtige, har øje for detaljen og meget professionelle. Vi dækker en række hændelsestyper herunder:

  • Elektriske brande
  • Brande opstået under proces og produktion
  • Brande i enheder (f.eks. køkkenudstyr)
  • Spontane (gnist) brande

Vores undersøgere kan foretage undersøgelser inden for flere områder. Vi anvender ekspertise i brandvidenskab, ingeniørviden og kemi til at identificere årsag.

Vi tilbyder 3D scanninger med Matterport som yderligere dokumentation som med stor fordel kan anvendes i en regresproces.

Alle undersøgelser foretages ud fra en videnskabelig tilgang og baseres altid på metoden defineret af NFPA 921 /1033.

Vi kommunikerer vores resultater på en klar og præcis måde så de kan forstås af involverede parter.