Produkt-design

product_design.jpg

Når et produkt fejler er årsagen nogen gange åbenlys. Andre gange er den egentlige årsag til problemet mere kompliceret. Uanset hvad årsagen er, er et vigtigt at der foretages en analyse af fejlen.

For at foretage en årsagsanalyse (root cause analysis), er det vigtigt at forstå selve designprocessen. Et produkts design kræver en række specifikationer. Yderligere er det vigtigt at forstå, hvordan et produkt er produceret.

En udvalg af de valg, der skal foretages, er:

 • Hvordan vil produktet blive anvendt af brugere?
 •  Hvilke materialer er der blevet anvendt i produktet?
 • Hvilke nøgle komponenter består produktet af?
 • Hvor er produktet produceret
 • Hvad er den forventede levetid på produktet.

Ovenstående valg er kun et lille udvalg af de ting der indgår i et produktdesign. Et produkt kan fejle på mange måder og fejl kan typisk grupperes i forhold til designfejl, produktionsfejl eller fejl ved ikke at advare om forkert anvendelse af produktet. Alle kategorierne er relevante i forhold til en juridisk proces men kan også anvendes til at identificere den egentlig årsag til fejlen.

F.eks. kan der stilles følgende spørgsmål i forhold til at identificere, om det er en designfejl eller produktionsfejl.

 • Består produktdesignet af det rigtige materiale?
 • Anvendte producenten det angivne materiale?
 •  Er produktet stærkt nok til at håndtere den belastning det blev udsat for?
 •  Har produktionen produceret en fejlbehæftet enhed?
 • Opfylder alle 3.parts reservedele specifikationskravet?
 • Er det grundet en fejlbehæftet kvalitetskontrol?
 • Er produktet anvendt som det var tiltænkt?

Uanset årsagen har Envistas ingeniører erfaring til at foretage undersøgelsen.