Varmeanlæg, Ventilationsanlæg, Køleanlæg (HVAC)

hvac_boilers.jpg

Envistas ingeniører er uddannede til at vurdere årsagen til fejl på HVAC anlæg. Vi har erfaring med at arbejde med alle aktører for at bringe systemer tilbage til før skaden og for at minimere nedetid for virksomheder. 

Undersøgelser inkluderer:

  • Årsagen til skade
  • Er der et ansvar og kan der gøres regres i skaden
  • Gennemgang af vedligeholdelsesinformation (f.eks. Har der været udført service - hvad er historikken)
  • Er skaden relateret til produktansvar (design fejl)

Envista arbejder med skadelidte og skadelidtes leverandører for at bringe systemer tilbage til før skaden så hurtigt som muligt. Opgaver så som:

  • Reparationer af rør, kontrolsystemer m.m.
  • Indleje af midlertidigt udstyr
Forskellen ved at bruge Envista er, at Envistas ingeniører har erfaring med at udføre analyser og vurdering med henblik på at identificere en løsning. Den store erfaringsbase betyder, at vi er i stand til kommunikere klart og troværdigt.