Korrosion

corrosion.jpg

Kemikalier, vand, bakterier –kan alle lede til ”korrosion” af et materiale og give kortere levetid eller katastrofale fejl.

Forståelse af, hvordan korrosion opstår, kan være meget kompleks, fordi det er en elektrokemisk proces.

Korrosion er lige så kompleks som det er almindeligt. Kig omkring dig og se hvad vi alle normalt kalder ”rust”. Selvfølgelig er det den mest simple situation, der eksisterer. Korrosion involverer kemi, materiale og det miljø som materialet er placeret i.

Til eksempel, hvis almindelig stål kommer i kontakt med vand og luft. Ilt og jern er derfor tilstede – dette medføre jern-oxid dvs. rust.

Korrosion angriber ikke kun metaller selv om det er sådan vi tænker det normalt.

Korrosion kan opstå på polymeriske- og keramiske materialer, på rustfrit stål – trods navnet og ved fretting.

Korrosion kan opstår på mange måder f.eks.

  • Ovenpå en materialeoverflade
  • Det kan forekomme på bestemte steder f.eks. i sprækker eller under maling, hvis der dannes et lille hul i maling, der tillader forurenende stoffer fra overfladen.
  • Galvanisk korrosion. To forskellige metaller har elektrisk forbindelse til hinanden via en elektrolyt.
  • Miljøpåvirkninger - stresskorrosions, hydrogeninduceret eller flydende metalbrænding.
  • Flow assisteret korrosion - når der er høj hastighed flow eller kavitation.
  • Dealloying – en elektrokemisk proces. Dette sker, når et element i en legering er angrebet i et metal. Dette finder f.eks. sted i VVS-armaturer og medfører lækager. Denne type skader kan forårsage store mængder vandskader i boliger.