Teknisk udstyr

Equipment.jpg

Vi omgiver os med teknisk udstyr hver dag. Fra computere til sendemaster, som sender vores informationer videre, skannere, der leverer vigtig medicinske information og selv ny teknologi så som 3D printere m.m.

Både virksomheder og vi alle som individer afhænger hver dag af teknologi.

Når teknisk udstyr fejler, kan det medføre mange typer hændelser. Det kan have stor indflydelse på en virksomheds drift.

Driftsforstyrrelser betyder typisk tab af omsætning, øgede omkostninger, generelle gener og kan i værste fald være ødelæggende for en virksomhed.

Vi har stor erfaring med at arbejde med udstyr f.eks.:

  • Produktionsudstyr (indenfor fødevare, metalforarbejdning m.m.) 
  • Medicinsk- og laboratorieudstyr
  • Printing
  • Telekommunikation

Hvad enten du er ansvarlig for din virksomheds risiko, arbejder med forsikring eller om du er jurist og håndterer et tab efter skade på teknisk udstyr kan Envista hjælpe.

I mere end 30 år har vi udført teknisk analyse og vurdering, reparationer vs. udskiftning, årsagsanalyser og løsningsorienterede forslag. 

Vi har stor erfaring med at finde løsninger så som teknisk renovering, så alle parter kan nå en tilfredsstillende løsning.