Cyber-skader - Analyse af Phishing, Hacking, Malware m.m.

Digital_forensics_main_New.jpg

Vi lever i en digital verden og Cyber angreb mod virksomheder og institutioner stiger i både antal og omfang. Cyber hændelser som tidligere kun blev nævnt i teknikblade, er nu blevet forsidehistorier på mange nyhedsmedier. Og med rette for et Cyber angreb mod en virksomhed kan være både dramatisk og meget omkostningskrævende. 

Uagtet af kilden til angrebet eller det bagvedliggende motiv er resultatet ofte det samme. Virksomhedens drift stopper, dårlig publicity, krav fra kunder, tab af data og ofte et stort finansielt tab til følge.

Den stigende Cyber risiko og angreb har medført et eksplosivt behov for Cyber forsikring og Cyber analyse services. Men Cyber forsikringer løser jo ikke problemet og det er ofte vigtigt at identificere årsagen til at skaden er sket.

Envista kan hjælpe med at undersøge Cyber skader og har specialister indenfor:

Når du, din kunde eller din skadelidte er udsat for datatab kan vores Digitale analyse team hjælpe og undersøge data (ESI), logfiler, systemdata så skaden standses og der findes en løsning.