Brande opstået under proces og produktion

Process_plants.jpg

Forestil dig et olieraffinaderi, en stor bagerproduktion, en farmaceutproduktion, en kemifabrik eller en stor fødevareproducent, der producerer ost. Alle disse virksomheder er producerende fabrikker. De er alle interessante, komplekse og fyldt med teknisk udstyr. Envista har den nødvendige erfaring med at undersøge brande, eksplosioner, udstyr der fejler og produktionsstop i denne type virksomheder.

Selv om producerende fabrikker kan være meget unikke har de fleste den samme type udstyr, som Envistas har meget erfaring med.

Den mest almindelige type udstyr og undersøgelse inkluderer:

  • Pumper – fejl er ofte grundet fejl i designet, forkert valg af materiale, dårlige pakninger eller fejl på elektriske motorer.
  • Rørsystemer – Kan fejle grundet korrosion, overtryk, erosion grundet alder eller designfejl.
  • Ventiler – mekaniske fejl, dårlige pakninger, manglende vedligehold eller designfejl.
  • Varmeudvekslere – korrosion, overtryk og dårlig kvalitet kan medføre eksplosioner, brande eller andre typer af produktionsstop.
  • Kedler – kan korrodere for hurtigt, dampeksplosioner, brændstofseksplosioner eller fejle grundet forkert anvendelse i produktionen.
  • Procesværktøjer – alt fra kraner, CNC, lifte som er kritisk for produktionen men som samtidig kan gå i stykker eller skabe farlige situationer, hvis de ikke håndteres korrekt.

Ovenstående eksempler er blot en start. At forstå en produktion, hvordan den fungerer samt de risici der er involveret i anvendelsen er nøgle-komponenter i forhold til at undersøge en hændelse i på en fabrik.

Som ved alle undersøgelser, er indeholder en god undersøgelse interview med medarbejdere, forståelse af hvordan kritisk udstyr skal anvendes, at analysere data, at fortolke historiske data. Alt-i-alt, erfaring har stor betydning når man skal undersøge hvad der er sket og hvorfor.