Brande i enheder (f.eks., køkkenudstyr, hvidevarer m.m.)

Arson.jpg

Alle hjem og virksomheder har tekniske enheder af en eller anden art. Ovne, mikrobølgeovne, tørretumblere, vaskemaskiner, komfurer m.m. er blandt de mest almindelige enheder i det fleste hjem i verden.

Ifølge NFPA i 2013 og data fra 2007-11 er madlavning den mest fremherskende årsag til brande og personskade. I denne periode har alene over 156.000 brande involveret madlavningsudstyr. Samlet har de medført 400 dødsfald, 6000 personskader og skabt direkte skade på løsøre og bygninger for mere end 5 milliarder kr.

Efter enhver brand som er grundet en teknisk enhed er der et behov for at undersøgelse af årsagen til branden, identificere ansvaret samt undersøge om der er mulighed for regres.

Envistas ingeniører har års erfaring i at udføre detaljerede brandundersøgelser efter brand i enheder. Vi bruger videnskabelige principper og erfaring fra tidligere brande.

Envistas el-ingeniører og brandundersøgere har alle den fornødne erfaring til at håndtere en undersøgelse fra den første brandundersøgelse til præsentationer ved retssager.

Vores undersøgere kan foretage undersøgelser inden for flere områder. Vi anvender ekspertise i brandvidenskab, ingeniørviden og kemi til at identificere årsag. Vi kommunikerer vores resultater på en klar og præcis måde så de kan forstås af alle involverede parter.