2019 Envista Webinars

Envista AKTIVSKADE tilbyder gratis adgang til vores 2019 webinarer. Vi har udvalgt en række interessante og informative emner, som har stor relevans hvis du til daglig arbejder med forsikringsskader som skadebehandler, ingeniør, taksator, konsulent eller advokat.

Når du registrerer dig bliver du bedst om at udfylde en formular. For god orden skyld skal vi lige informere om, at formularen og webinarer er på engelsk. Du behøver ingen specielle redskaber udover en PC.

2019 Webinar Kalender

JANUAR

31 Glide-, skride- og faldundersøgelser

FEBRUAR

28 Hvor “ren” er din PC?  Forhold vedrørende kontaminering og rensning af IT udstyr

MARTS

28 Binære “fodspor” i sneen -  “Super Timelines

APRIL

25 Afmystificer og forklar brandefterforskning

MAJ

30 Var det orkanen der forårsagede skaden?  - skadeundersøgelse af latente skader.

JUNI

27 Harmoniske forstyrrelse – Hvad er det?  Hvilken effekt har det?  Hvordan undersøger man det?

JULI

25 Skrog og maskinskader på skibe

SEPTEMBER

26 Cyber / IT skader: At betale eller ikke - Hvordan Cyber / IT skader relaterer til forsikring!

OKTOBER

24 Der bør aldrig kunne opstå en elektrisk brandskade! -  Vi fortæller, hvorfor det sker!

NOVEMBER

28Sikkert” og klar til brug og ? – Undersøgelse af produktansvar.

DECEMBER

12 3D Printing – Hvor er vi nu?

Har du deltaget i et Webinar hos os vil vi sætte stor pris på, hvis du vil udfylde en kort evaluering her!